Obsługa techniczna Walnego Zgromadzenia Członków

Obsługę audio-video i głosowań na Walnym Zgromadzeniu Członków SBM „Wybrzeże” zapewnia spółka GK PRO.