Spółdzielnia

Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa „Wybrzeże” w Gdańsku-Wrzeszczu powstała 15.04.1947 roku. Na powierzchni 0,66 ha zlokalizowane są 3 budynki mieszkalne,w których znajdują się 103 lokale mieszkalne, trzy szeregi garaży (33 garaże) oraz budynek administracyjno-biurowy jako nadbudowa garaży.

Posiadamy w swoich zasobach 48 lokali użytkowych, które w części są własnością członków Spółdzielni, a w części należą do Spółdzielni. Spółdzielnia zrzesza 133 członków.

Aktualna działalność statutowa Spółdzielni to eksploatacja zasobów mieszkaniowych, utrzymanie ich w należytym stanie technicznymi estetycznym oraz wdrażanie przekształceń dotyczących funkcjonowania spółdzielczości mieszkaniowej.