Zarząd Spółdzielni

Zarząd Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej Wybrzeże został wybrany podczas obrad Walnego Zgromadzenia Członków w dniu 28.09.2019 r., a następnie ukonstytuował się jak niżej:

Elżbieta Łysiak-Pastuszak – Prezes Zarządu

Izabela Kisiel-Kempa – Wiceprezes ds. Ekonomiczno-Finansowych

Piotr Boracki – Wiceprezes ds. Technicznych

Plan pracy Zarządu w 2020 r. zostanie opublikowany w późniejszym terminie.