Zarząd Spółdzielni

W skład Zarządu Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Wybrzeże” wchodzą aktualnie:

Jan Suchanek – Prezes Zarządu

Izabela Kisiel-Kempa – Wiceprezes ds. Ekonomiczno-Finansowych

Elżbieta Łysiak-Pastuszak – Wiceprezes ds. Techniczno-Eksploatacyjnych