Rada Nadzorcza

Skład Rady Nadzorczej:

  1. Jan Suchanek – Przewodniczący Rady Nadzorczej
  2. Jacek Senk – Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
  3. Leszek Lis – Sekretarz Rady Nadzorczej
  4. Jarosław Olszewski
  5. Arkadiusz Krawcewicz
  6. Tomasz Ulicki
  7. Gabriela Głuchowska