Statut Spółdzielni

Aktualny Statut Spółdzielni został przyjęty uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia członków Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Wybrzeże” dnia 9 czerwca 2018 r.  (zarejestrowany w dniu 31 października 2018 r.).

Wersja do pobrania: Statut 2018 (505 pobrań )