Akty prawne

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych 16_D20131222.pdf (273 pobrania)
Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych. 15_D20010027.pdf (264 pobrania)
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo spółdzielcze 14_D20131443.pdf (260 pobrań)
Ustawa z dnia 27 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych 13_D20120989.pdf (242 pobrania)
Ustawa z dnia 18 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 12_D20091779.pdf (242 pobrania)
Ustawa z dnia 24 września 2009 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych 11_D20091550.pdf (252 pobrania)
Ustawa z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 9_D20070873.pdf (239 pobrań)
Ustawa z dnia 3 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz niektórych innych ustaw 8_D20051024.pdf (237 pobrań)
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 października 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo Spółdzielcze. 7_D20031848Lj.pdf (255 pobrań)
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych 6_D20031116Lj.pdf (248 pobrań)
Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz niektórych innych ustaw. 5_D20022058.pdf (235 pobrań)
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. 4_D20010733Lj.pdf (245 pobrań)
Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych oraz ustawy – Prawo o notariacie. 3_D20010635.pdf (249 pobrań)
Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 1 lipca 1996 r. w sprawie obowiązków sprawozdawczych o kosztach utrzymania zasobów mieszkaniowych za 1995 r.   2_M19960402.pdf (232 pobrania)
 Ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz.U. 1982 nr 30 poz. 210)   Ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (231 pobrań)