OGŁOSZENIE

Zarząd SBM „WYBRZEŻE” w Gdańsku informuje, że w związku z planowanymi przez GPEC Sp. z o.o. pracami modernizacyjnymi sieci ciepłowniczej zostanie złożony wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew znajdujących się na działce ew. nr 27/1, obr. 0056 – klon zwyczajny i klon jawor. Spółdzielnia wyznacza 30-dniowy termin na zgłaszanie uwag w powyższym przedmiocie do biura Spółdzielni, ul. Dmowskiego 4, 80-243 Gdańsk.

Informacja dotycząca pracy biura

W związku z trwającym stanem epidemii, informujemy, że biuro SBM „Wybrzeże” będzie nieczynne w dniach 16.03.2020 – 29.05.2020 r. Prosimy o załatwianie spraw telefonicznie (tel. 607 57 46 57) lub elektronicznie (e-mail: biuro@sbmwybrzeze.pl ) Pisma można wrzucać do skrzynki znajdującej się przy drzwiach wejściowych do biura. Biuro podawcze oraz Kasa SBM „Wybrzeże” będą otwarte od dnia 2 czerwca 2020 r. we wtorki i czwartki w godzinach od 10.00-15.00. W związku z trwającym stanem epidemii informujemy,…. Więcej

Zawiadomienie – Walne Zgromadzenie Członków w dniu 28 września 2019 r.

Gdańsk, 6.09.2019 r.  ZAWIADOMIENIE Zarząd Spółdzielni Budowlano- Mieszkaniowej WYBRZEŻE w Gdańsku  na podstawie § 27 ust. 1 Statutu Spółdzielni zwołuje WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW które odbędzie się 28 września 2019 roku o godzinie 09:30 w GCH Manhattan w Gdańsku, sala konferencyjna, III piętro, Al. Grunwaldzka 82 Proponowany porządek obrad: Otwarcie zebrania i wybór PrezydiumOdczytanie listy pełnomocnictwPrzyjęcie porządku obradWybór Komisji Wyborczej, Mandatowo-Skrutacyjnej oraz Uchwał i WnioskówZapoznanie zebranych z zasadami wyborów do organów Spółdzielni. Wybory Zarządu (podjęcie uchwał o wyborze członków zarządu)zgłaszanie…. Więcej

Podróże małe i …całkiem nieduże

„Podróże małe i… całkiem nieduże” – pod takim tytułem odbędzie się impreza integracyjna dla mieszkańców Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „WYBRZEŻE” i sąsiednich wspólnot mieszkaniowych – podwieczorek w ogrodzie z prelekcją tematyczną. W środku lata pragniemy „otworzyć” bajkowy ogród w centrum Wrzeszcza, aby stał się on na czas podwieczorku oazą w tłumnym i zabieganym centrum Wrzeszcza. Poczęstunek poprzedzi prelekcja jednej z mieszkanek, która hobbystycznie podróżuje po całym świecie. Opowie ona o swojej ostatniej podróży do Santiago de Compostela i pokaże interesujące zdjęcia i…. Więcej

Zawiadomienie – Walne Zgromadzenie Członków w dniu 1 czerwca 2019 r.

Gdańsk, 10 maja 2019 r.  ZAWIADOMIENIE Zarząd Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej WYBRZEŻE w Gdańsku na podstawie § 27 ust. 1 Statutu Spółdzielni zwołuje WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW które odbędzie się 1 czerwca 2019 roku o godzinie 9:30 w Auli im. Jana Pawła lI nad kaplicą w domu parafialnym Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Gdańsku, ul. Zator­ Przytockiego 3. Proponowany porządek obrad: Otwarcie zebrania, odczytanie listy pełnomocnictw i wybór PrezydiumPrzyjęcie porządku obradWybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej oraz Komisji Wniosków i Uchwał.Przedstawienie sprawozdania Rady…. Więcej