ZAWIADOMIENIE O WALNYM ZGROMADZENIU CZŁONKÓW – 29 CZERWCA 2024 R.

 ZAWIADOMIENIE Zarząd Spółdzielni Budowlano- Mieszkaniowej WYBRZEŻE w Gdańsku  na podstawie § 27 ust. 1 Statutu Spółdzielni zwołuje WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW które odbędzie się 29 czerwca 2024 roku o godzinie 10:00 w GCH Manhattan w Gdańsku, sala A, III piętro, Al. Grunwaldzka 82 Proponowany porządek obrad: Otwarcie zebrania oraz stwierdzenie prawidłowości i prawomocności jego zwołania Wybór Prezydium Odczytanie listy pełnomocnictw Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej oraz Uchwał i Wniosków Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023 i dyskusja dot. tego sprawozdania Podjęcie uchwały…. Więcej

Obsługa techniczna Walnego Zgromadzenia Członków

Obsługę audio-video i głosowań na Walnym Zgromadzeniu Członków SBM „Wybrzeże” zapewnia spółka GK PRO.

ZAWIADOMIENIE O WALNYM ZGROMADZENIU CZŁONKÓW – 24 CZERWCA 2023 R.

 ZAWIADOMIENIE Zarząd Spółdzielni Budowlano- Mieszkaniowej WYBRZEŻE w Gdańsku  na podstawie § 27 ust. 1 Statutu Spółdzielni zwołuje WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW które odbędzie się 24 czerwca 2023 roku o godzinie 10:00 w GCH Manhattan w Gdańsku, sala A, III piętro, Al. Grunwaldzka 82 Proponowany porządek obrad: Otwarcie zebrania oraz stwierdzenie prawidłowości i prawomocności jego zwołania Wybór Prezydium Odczytanie listy pełnomocnictw Wybór Komisji Wyborczej, Mandatowo-Skrutacyjnej oraz Uchwał i Wniosków Zapoznanie zebranych z zasadami wyborów do organów Spółdzielni Przedstawienie przez Radę Nadzorczą listu…. Więcej

OGŁOSZENIE

Zarząd SBM „WYBRZEŻE” w Gdańsku informuje, że w związku z planowanymi przez GPEC Sp. z o.o. pracami modernizacyjnymi sieci ciepłowniczej zostanie złożony wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew znajdujących się na działce ew. nr 27/1, obr. 0056 – klon zwyczajny i klon jawor. Spółdzielnia wyznacza 30-dniowy termin na zgłaszanie uwag w powyższym przedmiocie do biura Spółdzielni, ul. Dmowskiego 4, 80-243 Gdańsk.

Informacja dotycząca pracy biura

W związku z trwającym stanem epidemii, informujemy, że biuro SBM „Wybrzeże” będzie nieczynne w dniach 16.03.2020 – 29.05.2020 r. Prosimy o załatwianie spraw telefonicznie (tel. 607 57 46 57) lub elektronicznie (e-mail: biuro@sbmwybrzeze.pl ) Pisma można wrzucać do skrzynki znajdującej się przy drzwiach wejściowych do biura. Biuro podawcze oraz Kasa SBM „Wybrzeże” będą otwarte od dnia 2 czerwca 2020 r. we wtorki i czwartki w godzinach od 10.00-15.00. W związku z trwającym stanem epidemii informujemy,…. Więcej