Regulaminy


Regulamin Zarządu SBM „Wybrzeże” REG_Zarzadu_SBM.pdf (406 pobrań )

Regulamin Rady Nadzorczej SBM „Wybrzeże” REG_Rady_Nadzorczej_SBM1.pdf (434 pobrania )

Regulamin użytkowania lokali w budynkach Spółdzielni oraz porządku domowego i współżycia mieszkańców REG_Uzytkowania_lokali_SBM1.pdf (418 pobrań )

Regulamin zasad wjazdów, parkowania i postoju pojazdów mechanicznych na terenie Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Wybrzeże” REG_Wjazdow_SBM1.pdf (246 pobrań )
Wniosek o wydanie zezwolenia na wjazd wniosek_wjazd.doc (436 pobrań )

Regulamin prowadzenia działalności społecznej i kulturalnej w Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Wybrzeże” Regulamin.pdf (348 pobrań )


Regulamin zasad rozliczeń indywidualnych kosztów energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania, kosztów eksploatacji i utrzymania w zakresie gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania opłat w Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Wybrzeże” Regulamin zasad rozliczeń (...) i ustalania opłat (87 pobrań )

Regulamin udostępniania dokumentów członkom SBM „Wybrzeże” Reg_udost_dok.pdf (480 pobrań )
Załącznik nr 1 (Oświadczenie) do Regulaminu udostępniania dokumentów członkom SBM Wybrzeże.
Załącznik-nr-1.pdf (403 pobrania )
Załącznik nr 2 (Wniosek o wydanie kserokopii dokumentu) do Regulaminu udostępniania dokumentów członkom SBM Wybrzeże.
Załącznik-nr-2.pdf (398 pobrań )
Załącznik nr 3 (Wniosek o udostępnienie wglądu do dokumentów) do Regulaminu udostępniania dokumentów członkom SBM Wybrzeże.
Załącznik-nr-3.pdf (384 pobrania )

Regulamin serwisu www.sbmwybrzeze.pl. Regulamin-serwisu-www.sbmwybrzeze.pl_.pdf (408 pobrań )
Załącznik Nr 1 do Regulaminu – Polityka Danych Osobowych. Z1_Polityka-Danych-Osobowych.pdf (380 pobrań )
Załącznik Nr 2 do Regulaminu – Polityka Ochrony Prywatności. Z2_Polityka-Ochrony-Prywatności.pdf (364 pobrania )
Załącznik Nr 3 do Regulaminu – Formularz Rejestracji Użytkownika Serwisu www.sbmwybrzeze.pl Z3_Formularz-Rejestracji-Użytkownika.pdf (379 pobrań )