Regulaminy

Regulamin Walnego Zgromadzenia Członków SBM „Wybrzeże” Pobierz

Regulamin Zarządu SBM „Wybrzeże” Pobierz

Regulamin Rady Nadzorczej SBM „Wybrzeże” Pobierz

Regulamin użytkowania lokali w budynkach Spółdzielni oraz porządku domowego i współżycia mieszkańców Pobierz

Regulamin zasad wjazdów, parkowania i postoju pojazdów mechanicznych na terenie Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Wybrzeże” Pobierz
Wniosek o wydanie zezwolenia na wjazd Pobierz

Regulamin prowadzenia działalności społecznej i kulturalnej w Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Wybrzeże” Pobierz

Regulamin zasad rozliczeń indywidualnych kosztów energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania Pobierz

Regulamin rozliczania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości w zakresie gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania opłat Pobierz

Regulamin udostępniania dokumentów członkom SBM „Wybrzeże” Pobierz
Załącznik nr 1 (Oświadczenie) do Regulaminu udostępniania dokumentów członkom SBM Wybrzeże.
Pobierz
Załącznik nr 2 (Wniosek o wydanie kserokopii dokumentu) do Regulaminu udostępniania dokumentów członkom SBM Wybrzeże.
Pobierz
Załącznik nr 3 (Wniosek o udostępnienie wglądu do dokumentów) do Regulaminu udostępniania dokumentów członkom SBM Wybrzeże.
Pobierz

Regulamin serwisu www.sbmwybrzeze.pl. Pobierz
Załącznik Nr 1 do Regulaminu – Polityka Danych Osobowych. Pobierz
Załącznik Nr 2 do Regulaminu – Polityka Ochrony Prywatności. Pobierz
Załącznik Nr 3 do Regulaminu – Formularz Rejestracji Użytkownika Serwisu www.sbmwybrzeze.pl Pobierz