Telefony alarmowe

Miejskie Centrum Powiadamiania Ratunkowego: 112

Pogotowie Ratunkowe: 999
Straż Pożarna: 998
Policja: 997
Policja III Komisariat Wrzeszcz: +48 521 15 22
Straż Miejska: 986

Pogotowie Ciepłownicze: 993
Pogotowie Energetyczne: 991
Pogotowie Gazowe: 992
Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne : +48 58 301 20 67

Dyżurny Inżynier Miasta: +48 58 524 45 00