Podsumowanie projektu „Zrozumieć Sierpień” z udziałem SBM „Wybrzeże”

Na stronie Europejskiego Centrum Solidarności pojawiła się relacja z ostatniego wydarzenia, które miało miejsce w naszym ogrodzie. Zachęcamy do lektury oraz oglądania zdjęć (po kliknięciu w odnośnik): WSPÓLNY WRZESZCZ / 70-LECIE ISTNIENIA SBM „WYBRZEŻE” Z okazji 70-lecia Spółdzielnia wzięła udział w projekcie „Zrozumieć Sierpień”, w ramach którego – przy wsparciu ECS – zorganizowaliśmy międzypokoleniowy koncert lokalnych muzyków, spektakl japońskiego tańca Buto oraz malowanie muralu, uroczyście odsłoniętego w dniu koncertu. Pragniemy podziękować wszystkim artystom i organizatorom za wspaniałą ucztę dla…. Więcej

Ogłoszenie

Stosownie do przepisu art. 83 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) SBM „Wybrzeże” informuje o zamiarze złożenia wniosku o zezwolenie na usunięcia drzewa gatunku klon jawor zlokalizowanego na działce nr 27/1, obręb 056 (rowerownia). Przyczyną wycinki jest uszkodzenie (gnicie) pnia drzewa u jego podstaw. W terminie do 9 września 2017 r. członkowie spółdzielni, właściciele budynków lub lokali niebędący członkami spółdzielni oraz osoby niebędące członkami…. Więcej

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW SBM WYBRZEŻE

Gdańsk, 2 czerwca 2017 r.   ZAWIADOMIENIE Zarząd Spółdzielni Budowlano–Mieszkaniowej WYBRZEŻE w Gdańsku na podstawie § 27 ust. 1  Statutu Spółdzielni zwołuje WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW które odbędzie się 24 czerwca 2017 roku o godzinie 10:00 w CH Manhattan w Gdańsku, sala A, III piętro  ul. Grunwaldzka 82 Proponowany porządek obrad: Otwarcie zebrania i wybór Prezydium Przyjęcie porządku obrad Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej oraz Uchwał i Wniosków Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2016/2017 Dyskusja dot. pkt 4 Przedstawienie sprawozdania Zarządu wraz…. Więcej

Harmonogram obchodów 70-lecia Spółdzielni

Harmonogram obchodów 70-lecia SBM Wybrzeże

Dyżury informacyjne Rady Nadzorczej

Działając na podstawie paragrafu 39, ustęp 1, punkt 20 Statutu naszej Spółdzielni, oraz na podstawie paragrafu 5, ustęp 1, punkt 26 Regulaminu Rady Nadzorczej, a także wychodząc naprzeciw oczekiwaniom członków naszej Spółdzielni, Rada Nadzorcza podjęła decyzję o rozpoczęciu regularnych dyżurów informacyjnych. Dyżury prowadzić będą rotacyjnie członkowie Rady Nadzorczej w pierwszy Piątek każdego miesiąca w godzinach 15:00 – 16:00. Poczynając od 3 Marca 2017r. przedstawiciel Rady Nadzorczej będzie oczekiwał na spotkanie z członkami w siedzibie naszej Spółdzielni. Zachęcamy do skorzystania z…. Więcej

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO – MIESZKANIOWEJ „WYBRZEŻE”

ZAWIADOMIENIE Zarząd Spółdzielni Budowlano – Mieszkaniowej WYBRZEŻE w Gdańsku na podstawie § 27 ust. 1 Statutu Spółdzielni zwołuje WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW które odbędzie się 18 czerwca 2016 roku o godzinie 10:00 w CH Manhattan w Gdańsku, sala A, III piętro ul. Grunwaldzka 82 Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie zebrania i wybór Prezydium 2. Przyjęcie porządku obrad 3. Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej oraz Uchwał i Wniosków 4. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2015/2016 5. Dyskusja dot. pkt 4 6….. Więcej