OGŁOSZENIE

Zarząd SBM „WYBRZEŻE” w Gdańsku informuje, że w związku z planowanymi przez GPEC Sp. z o.o. pracami modernizacyjnymi sieci ciepłowniczej zostanie złożony wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew znajdujących się na działce ew. nr 27/1, obr. 0056 – klon zwyczajny i klon jawor.

Spółdzielnia wyznacza 30-dniowy termin na zgłaszanie uwag w powyższym przedmiocie do biura Spółdzielni, ul. Dmowskiego 4, 80-243 Gdańsk.