Regulamin strony www

Regulamin serwisu www.sbmwybrzeze.pl

 

§1. Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy Regulamin („Regulamin”) wydany został przez Spółdzielnię Budowlano-Mieszkaniową Wybrzeże z siedzibą w Gdańsku ul. Dmowskiego 4, która posługuje się adresem www.sbmwybrzeze.pl.

2. Regulamin określa warunki, zasady i możliwości korzystania z serwisu internetowego znajdującego się pod adresem www.sbmwybrzeze.pl, zwanego dalej „Serwisem”. W razie braku zgody na przestrzeganie Regulaminu, korzystanie z Serwisu nie jest dopuszczalne.

3. W trakcie korzystania z Serwisu w systemie teleinformatycznym korzystającego instalowane są pliki cookie. Korzystanie z Serwisu wymaga:

– posiadania dostępu do komputera lub innego urządzenia z systemem operacyjnym obsługującym popularne przeglądarki internetowe.

– włączenia obsługi plików typu cookie oraz javascript. Dodatkowe informacje dotyczące plików cookie określa Polityka Ochrony Prywatności, która stanowi załącznik do Regulaminu.

4. Pełny zakres treści znajdujący się w Serwisie dostępny jest wyłącznie dla Członków Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej Wyrzeże, wyłącznie po rejestracji (dokonywanej raz) i zalogowaniu się w Serwisie, po zapoznaniu się z Regulaminem.

5. Zasady gromadzenia i wykorzystania danych osobowych określone są w Polityce Danych Osobowych Serwisu, która stanowi załącznik do Regulaminu.

6. Załączniki Regulaminu stanowią jego integralną część.

7. Administratorem Serwisu jest Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa Wybrzeże. Serwis prowadzony jest przez Redaktorów powołanych przez Zarząd Spółdzielni.

 

§2. Rejestracja

 1. W celu rejestracji należy wypełnić Formularz Rejestracyjny i złożyć go osobiście w Biurze Administracji Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej Wybrzeże. Dokonać tego mogą wyłącznie Członkowie Spółdzielni, którzy po zakończonej sukcesem rejestracji w Serwisie uzyskują status Użytkownika.

2. Formularz Rejestracyjny zawiera następujące dane: login (nr członka), imię, nazwisko, adres mailowy, a także stosowne oświadczenia. Stanowi on załącznik do Regulaminu.

3. Administrator Serwisu sprawdzi dane znajdujące się w Formularzu i po udanej weryfikacji zaakceptuje jego prośbę.

4. a. Informację o potwierdzeniu rejestracji oraz pierwsze Hasło zostaną przesłane na adres e-mail Użytkownika. Dopiero wówczas Użytkownik może zalogować się do Serwisu.

b. Hasło będzie można zmienić podczas pierwszego logowania.

5. Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa Wybrzeże nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z ujawnienia przez użytkownika hasła do swojego profilu osobom trzecim niezależnie od przyczyny ujawnienia.

 

§3. Usunięcie Użytkownika

 1. Administrator strony www.sbmwybrzeze.pl zastrzega sobie prawo do usunięcia konta Użytkownika.

2. Użytkownik posiada możliwość aktualizowania swoich danych oraz zmianę hasła logowania do strony.

3. Na pisemne zgłoszenie użytkownika założone konto zostanie usunięte. Zgłoszenie musi zawierać: login (nr członka), adres e-mail, imię i nazwisko.

4. Informacja o likwidacji konta musi być zgodna z adresem wpisanym w bazie Użytkowników. Zgłoszenie należy wysyłać na adres elektroniczny: admin@sbmwybrzeze.pl.

 

§4. Postanowienia końcowe

 1. Treść strony www.sbmwybrzeze.pl jest chroniona prawem autorskim i nie może być modyfikowana, kopiowana i rozpowszechniana bez zgody administratora strony.

2. Administrator strony www.sbmwybrzeze.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie.

 

 

 

 

Załącznik Nr 1 do Regulaminu

Polityka Danych Osobowych

 1. Podczas logowania na stronie www.sbmwybrzeze.pl użytkownik zostaje poproszony o podanie loginu oraz hasła. Dane te umożliwią logowanie się do Serwisu

2. Rejestrując się – użytkownik zgadza się na otrzymywanie informacji dotyczących serwisu www.sbmwybrzeze.pl drogą elektroniczną, a także – zgodnie z aktualnie obowiązującą Ustawą o ochronie danych osobowych – wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów obsługi serwisu www.sbmwybrzeze.pl

3. Administrator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, zgodnie z zasadami Polityki Ochrony Prywatności, Polityką Danych Osobowych, postanowieniami Regulaminu i obowiązującymi przepisami prawa.